Festival Kerouac de poesía

Prensa Ninfopoética

Televisión

Poesía Silfest Valdeorras

Radio

Prensa escrita

Links de prensa presentadora de la IXI y XX Gala do Pregón da Festa do Botelo